TS. Trịnh Văn Trung

   Giảng viên

   D5-301A - Đại học Bách Khoa Hà Nội

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  04. 3868 0364

 

Xem tiếp...

  

   TS. Nguyễn Ngọc Tuệ

   Giảng viên

   C1-422 - Đại học Bách Khoa Hà Nội

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   04.38680109

 

Xem tiếp...

 

   TS. Trần Hải Ninh

   Giảng viên

   D1-D304 - Đại học Bách Khoa Hà Nội

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    -

 

Xem tiếp...

 

   TS. Nguyễn ĐặngThuỷ

   Phó Trưởng Bộmôn / Giảngviên

   C4-5-204 -Đạihọc Bách Khoa HàNội

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   04.38680116

Xem tiếp...

 

   PGS.TS. Phạm Thanh Huyền

   Phó Trưởng Bộ môn / Giảng viên

   Viện KHCN Quốc Tế Việt Nam – Nhật Bản

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   04.38692441

 

Xem tiếp...

 

   TS. Ngô Ngọc Hà

   Giảng viên

   P.408 – Tòa nhà ITIMS, Đại học Bách Khoa Hà Nội

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   04.386800787

 

Xem tiếp...

 

   Nguyễn Phúc Dương

   PGS.TS/ Phó Viện trưởng Viện ITIMS

   Nhà ITIMS - Đại học Bách Khoa Hà Nội

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   04.38680787

 

Xem tiếp...

 

   TS Đặng Trung Dũng

   Giảng viên

   C5-111; Đại học Bách Khoa Hà Nội

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   04.38680122

 

Xem tiếp...
Go to top