PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình      

      Phó Viện trưởng Viện CNTT&T 

      503-B1-Đại học Bách khoa Hà Nội

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      38692463

 

Xem tiếp...

 

      TS. Thân Quang Khoát 

      Giảng viên

      Viện CNTT-TT và Viện VJIIST, ĐH Bách Khoa Hà Nội

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      0915418800

 

Xem tiếp...

 

     TS. ĐỖ TRỌNG TUẤN

     Phó Trưởng Bộ môn / Giảng viên chính

     C9-410 - Đại học Bách Khoa Hà Nội

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     093-466-0554

 

Xem tiếp...

 


    Vũ Hải

    Giảng Viên

    Phòng thị giác máy tính, Viện NCQT Mica

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    04. 38 68 30 87

 

Xem tiếp...

 

     PGS.TS Hoàng Mạnh Thắng

     Giảng viên

     C9-405 – Đại học Bách Khoa Hà Nội

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     04.38692242

 

Xem tiếp...

 

    TS Đào Trung Kiên

    Giảng viên

    B1-807 - Đại học Bách Khoa Hà Nội

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    04.38683087 (ex.107)

 

Xem tiếp...
Go to top