Tin tức

Building Capacity for Enhancing Bioenergy Sustainability through the Use of the GBEP indicators

Từ ngày 17-21/7/2017, nhóm nghiên cứu về Năng lượng sinh học thuộc Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIST) sẽ tham gia các buổi họp và đào tạo nằm trong khuôn khổ dự án Building Capacity for Enhancing Bioenergy Sustainability through the Use the GBEP indicators ( Project GCP/GLO/554/GER) bao gồm:

1. Meeting between FAO and the National Centers of Excellence ngày 17-18/7/2017

2. Training on the measurement of GBEP Indicators 1 (Lifecycle GHG emissions) and 4 (Emissions of non-GHG air pollutants, including air toxics for selected bioenergy pathways ngày 18-19/7/2017

3. Multi-stakeholder Working Group Meeting: Validating the Preliminary Results of the Measurement of the GBEP Indicators ngày 20-21/7/2017

Giới thiệu về xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ thủy nhiệt

GIỚI THIỆU VỀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT

BẰNG CÔNG NGHỆ THỦY NHIỆT

1. Cơ sở pháp  lý của công nghệ

-          GS Yoshikawa, Viện Công nghệ Tokyo là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này

-          Công ty Shinko Technos, Nhật Bản là nơi sở hữu patent về chế tạo các thiết bị

-          Căn cứ biên bản thỏa thuận MOU giữa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Viện Công nghệ Tokyo về hợp tác toàn diện về Khoa  học công nghệ. Trong 2 năm cộng tác với PTN của GS Yoshikawa 2014-2015 trong khuôn khổ dự án “Hợp tác Doanh nghiệp và trường Đại học” thuộc chương trình AUN-SeedNet, JICA, Viện Khoa học Quốc Tế Việt Nam Nhật Bản, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã đi khảo sát và làm việc với nhiều công ty xử lý rác thải của Việt Nam để tìm hiểu hiện trạng và khả năng áp dụng công nghệ thủy nhiệt để xử lý rác thải ở Việt Nam.

-          Đã đàm phán và ký kết về hợp đồng chuyển giao bản quyền chế tạo thiết bị cho đối tác Việt Nam giữa công ty Shinko Technos và đối tác ở Việt Nam.

Xem thêm: Giới thiệu về xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ thủy nhiệt

Hội thảo Khởi động dự án Tăng cường năng lực để nâng cao tính bền vững của Năng lượng sinh học thông qua sử dụng các chỉ số GBEP

Ngày 28/6/2016, Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản cử đại diện tham dự và báo cáo tại  hội thảo khởi động của dự án:“Tăng cường năng lưc để nâng cao tính bền vững của năng lượng sinh học thông qua sử dụng các chỉ số GBEP"được tổ chức tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Xem thêm: Hội thảo Khởi động dự án Tăng cường năng lực để nâng cao tính bền vững của Năng lượng sinh học...

Hội thảo Hiệu quả năng lượng trong ngành chế biến thực phẩm với các lợi ích về bảo vệ tầng ozone và khí hậu

Hội thảo “Hiệu quả năng lượng trong ngành chế biến thực phẩm với các lợi ích về bảo vệ tầng ozone và khí hậu”  nằm trong dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam được tổ chức vào ngày 23 tháng 9 năm 2016 . Tại hội thảo, sau khi cán bộ dự án giới thiệu về Chương trình Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam (VEEIEs), các tư vấn viên trong nước và quốc tế bàn thảo về các nội dung xung quanh dự án bao gồm:

Xem thêm: Hội thảo Hiệu quả năng lượng trong ngành chế biến thực phẩm với các lợi ích về bảo vệ tầng ozone...

Hội thảo trao đổi, thảo luận các công nghệ có khả năng áp dụng tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 18/3/2017, đại diện các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIST)  tham gia Hội thảo trao đổi, thảo luận xác định các công nghệ TBKT có khả năng phục vụ cho đặt hàng KHCN cấp tỉnh năm 2018. Tại hội thảo, viện VJIIST tham gia đóng góp 3 báo cáo:

 1.  Nghiên cứu công nghệ thủy nhiệt để xử lý rác thải sinh hoạt thành nhiên liệu than, định hướng ứng dụng cho các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

- Người báo cáo: PGS.TS Văn Đình Sơn Thọ

Xem thêm: Hội thảo trao đổi, thảo luận các công nghệ có khả năng áp dụng tại tỉnh Thái Nguyên

Các bài khác...

Go to top