Chương trình tại TP Hồ Chí Minh

TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC GIỮA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ THÁI LAN

Ngày 11/06/2015

       Hội trường A4, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

********************************************

CHƯƠNG TRÌNH

 

8.00 – 8.30

Đăng ký đại biểu

8.30 – 9.00

Phiên khai mạc

· Phát biểu của Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

· Phát biểu của đại diện phía Thái Lan

9.00 – 9.30

Sản xuất viên nén và xuất khẩu, kinh nghiệm từ Thái Lan

Ông Weerachai Limpornchaicharoen, Power Pellet Co., Thái Lan

9.30 – 10.00

Tầm quan trọng của chứng chỉ FSC cho sản phẩm viên nén

Ông  Lương Chí Hùng, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Lương

10.00–10.15

Giải lao

10.15–10.45

Lò hơi đốt sinh khối

PGS. TS. SuthamPatumsawad,KMUTNB,Thái Lan

10.45–11.15

Thiết kế chế tạo lò hơi đốt sinh khối

Ông  Nguyễn Tâm Mạnh Thường,  Công ty TNHH Nguyễn Tâm

11.15–11.45

Khí hóa sinh khối để sản xuất điện và nhiệt tại Thái Lan

PGS.TS. Suneerat Fukuda, JGSEE, Thái Lan

11.45–14.00

Ăn trưa

14.00–15.30

Họp mặt chuyên gia


 

Go to top