Giới thiệu chung/ General introduction:

Trong thời đại ngày nay, chúng ta luôn được bao quanh bởi máy móc thiết bị hiện đại như: ô tô, đường sắt và máy bay, cũng như tất cả các loại thiết bị xây dựng, đồ gia dụng, các loại máy móc chính xác, thiết bị y tế.  Các kiến thức và khả năng cần thiết của kỹ sư để thiết kế và chế tạo máy móc như vậy, cũng như để duy trì chúng với một mức độ cao về hiệu suất là gì?

Tại phòng nghiên cứu Cơ khí và Cơ khí Động lực của viện Quốc tế Việt Nam Nhật Bản về Khoa học của Công nghệ,  chúng tôi giảng dạy và nghiên cứu để tạo ra công nghệ cho tương lai như phương pháp tiếp cận sáng tạo để sử dụng năng lượng tái tạo, và các cơ chế điều khiển thông minh, cũng như những lĩnh vực liên quan khác nhau. Với các hoạt động nghiên cứu khác nhau, rộng rãi từ các máy móc cơ bản đến máy thông minh, từ phần cứng đến phần mềm, chúng tôi nhằm mục đích đào tạo các kỹ sư sáng tạo và thành thạo trong những tiến bộ mới nhất trong công nghệ.

 Phụ trách nhóm: (Name and email)

 

Đàm Hoàng Phúc- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top