Giới thiệu chung

Mục tiêu chính của nhóm là hỗ trợ giảng viên, sinh viên và các đối tác thực hiện nhiệm vụ sau trong ĩnh vực CNTT&TT: Đào tạo sau đại hoc, Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ.

Phụ trách nhóm/ Head of the Department:

 

TS. Huỳnh Thị Thanh Bình

 

 

Go to top